Tijdens sessie met businesscoach

update – 9 april 2024

Van de Straat-deelnemers buigen zich over kernwaarden

Tijdens de bijeenkomsten van het van de Straat-ondernemerschapsprogramma gaat het vaak over de toekomstbestendigheid van de sector én de infrabedrijven zelf. Wie zich meer wil richten op duurzaam ondernemerschap in alle facetten, zal eerst moeten weten wat zijn missie, visie en kernwaarden zijn.

Onlangs verzorgde businesscoach Renate Manders, eigenaar van Mind for Marketing, een leerzame sessie waarin precies dat centraal stond. Deze werd bijgewoond door zowel van de Straat-deelnemers als deelnemers aan het initiatief van het Groen.

Renate Manders – strategisch partner voor ondernemers – vertelde tijdens de sessie onder
andere over bedrijfsidentiteit en kernwaarden, en wat je daarmee doet in je organisatie.
“Bedrijfsidentiteit en waarden zijn geen dingen die je verzint, maar die van nature in je zitten
als ondernemer. En juist dát probeer ik naar boven te halen. Door van die waarden bewust te
zijn, kun je ze veel meer meenemen in je besluitvorming, je processen en in je communicatie
met anderen.”

Een verbinder of een doener?

Om de infra- en groenprofessionals mee te nemen in dat proces, ontwikkelde Renate een
originele oefening: teken of omschrijf jouw ideale tuin als metafoor voor jouw bedrijf. “Het
doel was om een beeld te krijgen van waar je als ondernemer heen wil”, aldus de
businesscoach. Ronald Schaufeli, vanaf de start van het ondernemerschapsprogramma
betrokken bij van de Straat, liet zijn creativiteit de vrije loop. De directeur van Schaufeli
Wegenbouw uit Apeldoorn tekende onder andere een vlakke tuin met waterval en vijver. “De
vlakke tuin symboliseert dat ik graag overzicht wil houden. De waterval staat voor de
dynamiek van het leven, de flow. En met de vijver doel ik erop dat we graag een kweekvijver
voor jong, aankomend talent willen zijn. De volgende opdracht, het uitschrijven van je
kernwaarden, missie en visie, vond ik nog het meest leerzame van de bijeenkomst. Ben je
bijvoorbeeld een verbinder of een doener? Als je dat soort zaken helder voor ogen hebt, kun je
dat gebruiken in je samenwerking met anderen.” Precies die conclusie trok Léon te Winkel,
eigenaar van TWS Hoveniers uit Aalten, ook toen hij werd gevraagd om zijn kernwaarden op
te schrijven. “Ik vond het goed om te leren hoe je dat voor jezelf vorm kan geven. Want door
dit soort zaken op papier te zetten, kan ik het vervolgens ook makkelijker aan anderen
overbrengen.”

Spiegel voorhouden

Ook Erik Gerrits, uitvoerder/bedrijfsleider bij Nijverdal Infra uit Vriezenveen, vond de
bijeenkomst waardevol. Hij vertelt: “Je wordt je pas bewust van je kernwaarden door zo’n
sessie. Het is nooit verkeerd om jezelf een spiegel voor te houden. De deelnemers van de van
het Groen-groeigroep staan net zo in het werk als wij: ze hebben ook veel hart voor de zaak.
Tijdens de gezamenlijk bijeenkomst merkten we dat we met dezelfde uitdagingen te maken
hebben. Werk is er genoeg, maar het zit ‘m in het vinden en behouden van goede mensen die
samen met ons de kwaliteit hoog kunnen houden.”

Kruisbestuivingen

Door de sessie als groep samen te volgen, ontstonden spontaan mooie dingen, vertelt Henri
Jansen van Tuin- en Groenservice Henri Jansen uit Wehl. “Eén van de andere hoveniers zei tegen mij: ‘als ik naar je kernwaarden kijk, dan zie ik dat ‘kennis’ daar een grote rol in speelt.
Ik zou het een goed idee vinden als jij die kennis bij ons in het bedrijf komt delen’.” En zo
verzorgde Jansen onlangs een praktijkgerichte training snoeitechnieken aan de medewerkers
van zijn collega-hovenier. Juist dit soort kruisbestuivingen zijn een mooie meerwaarde voor
de van het Groen- en van de Straat-deelnemers.

Meer weten over wat Renate Manders van Mind for Marketing voor jouw bedrijf kan
betekenen? Check deze video’s voor meer informatie:
https://poladvies.com/polcast/mindformarketing/