Pakket Groeitraject

Groeitraject

strategie, uitvoer en actieplan

€ 500,- p/m

  • Alles van ‘van het Groen’ groeigroep
  • 5 dagdelen in jouw onderneming
  • Uitvoer en uitrol van het actieplan
  • Wekelijks een voortgang-call
  • Een kwartaal lang begeleiding bij de uitvoer

De ‘van de Straat’ groeitraject buigt zich over vragen als: wie ben jij als mens, als bedrijf en voor je klant? En dat alles afgezet tegen een veranderende wereld, waarbij de klimaattransitie een grote rol speelt.

Eén van onze doelen is te komen tot inzichten waarmee we groenbedrijven toekomstbestendiger maken op het gebied van de vakinhoud én op bedrijfsmatig vlak.

Tijdens 6 kennissessies per jaar gaan we dieper in op thema’s als wateropvang en infiltratie, hitteverlaging in de tuin, energieverbruik, duurzame onkruidbestrijding, biodiversiteit en emissieloos werken. Naast vaktechnische thema’s leren we ook meer over onderwerpen als positionering in de markt, het aantrekken en behouden van personeel, ondernemerschap en leiderschap.

Tijdens vijf dagdelen op de bedrijfslocatie werken we concreet aan jouw bedrijf. Allereerst staat de strategiesessie centraal. In gesprek met jou als ondernemer analyseren we wat er goed gaat, maar vooral wat er nog beter kan en waar de pijnpunten liggen. Aan de hand van onze observaties en gesprekken, onder andere met het management en medewerkers, stellen we een strategisch actieplanop. Hierin staan concrete doelen en acties waarmee jij als ondernemer aan de slag kunt gaan om verbeteringen in jouw bedrijf door te voeren. Tijdens de volgende dagdelen staat de uitvoer en uitrol van het actieplan voorop.

Om te zorgen dat je de goede focus houdt, plannen we wekelijks een voortgang-call. Even een moment om samen te sparren: zijn we op de goede weg?

Een kwartaal lang begeleiding bij de uitvoer hoort ook bij dit pakket, waarmee je echt concrete stappen zet om jouw bedrijf toekomstbestendiger te maken en te groeien als ondernemer.