Pakket Groeigroep

Groeigroep

inspiratie, strategie- & kennissessies

€ 200,- p/m

  • 6 kennissessies per jaar
  • Onderwerpen vanuit wensen deelnemers zoals calculatie, verkoop en leiderschap

1 dag op locatie strategiesessie
bij de onderneming:

  • 1 dagdeel met de ondernemer
  • 0,5 dagdeel met het management
  • 0,5 dagdeel met de medewerker(s)

De ‘van het Groen’ groeigroep buigt zich over vragen als: wie ben jij als mens, als bedrijf en voor je klant? En dat alles afgezet tegen een veranderende wereld, waarbij de klimaattransitie een grote rol speelt.

Eén van onze doelen is te komen tot inzichten waarmee we groenbedrijven toekomstbestendiger maken op het gebied van de vakinhoud én op bedrijfsmatig vlak.

Tijdens 6 kennissessies per jaar gaan we dieper in op thema’s als wateropvang en infiltratie, hitteverlaging in de tuin, energieverbruik, duurzame onkruidbestrijding, biodiversiteit en emissieloos werken. Naast vaktechnische thema’s leren we ook meer over onderwerpen als positionering in de markt, het aantrekken en behouden van personeel, ondernemerschap en leiderschap.

Eén dag op de bedrijfslocatie staat de strategiesessie centraal. In gesprek met jou als ondernemer analyseren we wat er goed gaat, maar vooral wat er nog beter kan en waar de pijnpunten liggen. Aan de hand van onze observaties en gesprekken, onder andere met het management en medewerkers, stellen we een strategisch actieplan op. Hierin staan concrete doelen en acties waarmee jij als ondernemer aan de slag kunt gaan om verbeteringen in jouw bedrijf door te voeren.